รายละเอียดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์

รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ราคาซื้อ สถานะ
มรภ.บร.07.03.0001/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานสอน ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0002/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานสอน ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0003/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานสอน ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0004/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานสอน ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0005/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานวิจัย ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0006/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานวิจัย ยี่ห้อ NIKON รุ่น E100 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0007/55 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ NIKON รุ่น E200 80,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.03.0009/55 ชุดปฏิบัติการสอนเนื้อเยื้อวิทยา ยี่ห้อ MOTIC รุ่น BA300 295,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.05.0002/55 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ BOSSTECH รุ่น FF120 156,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.05.0003/55 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ BOSSTECH รุ่น FF120SE 120,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.06.0001/55 เครื่องดูดความชื้นอัตโมัติ ยี่ห้อ Diligent รุ่น DE-57A 35,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.121.0001/55 ชุดทำแผล พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย 51,500.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.127.0001/55 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาสาธารณสุขชุมชน 1,399,174.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.127.0002/55 ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย 78,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.127.0003/55 ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย 78,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.28.0001/55 เครื่องวัดค่ามลภาวะทางน้ำ ยี่ห้อ LoVibond 94,500.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.33.0001/55 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส ยี่ห้อ Eutech Instruments รุ่น pH2700 60,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.44.0001/55 ตะเกียงจุดไฟอัตโนมัติ 24,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0001/55 ชุดหุ่นจำลองการทำ CPR (การกู้ชีวิต) ยี่ห้อ Laerdal รุ่น 310045 120,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0002/55 ชุดหุ่นจำลองการทำ CPR ของผู้ใหญ่ และของเด็ก 238,500.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0003/55 ชุดหุ่นทารกแรกเกิดพร้อมเครื่องวัดความยาวเด็ก 40,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0004/55 ชุดหุ่นจำลองระบบอวัยวะต่าง ๆ 43,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0005/55 ชุดหุ่นจำลองระบบอวัยวะต่าง ๆ 43,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.83.0006/55 ชุดหุ่นจำลองสำหรับการฉีดยา 33,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.86.0001/55 อ่างน้ำควบคุมอุณภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WNB22 20,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.86.0002/55 อ่างน้ำควบคุมอุณภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WNB22 20,000.00 ใช้งานได้ดี
มรภ.บร.07.92.0001/55 ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ BIO-BASE รุ่น BBS-V1300 168,000.00 ใช้งานได้ดี
<<กลับ